Публікації

Плагіат у наукових творах: основні поняття та шляхи забезпечення доказової бази

Останнім часом спостерігається посилення уваги наукового середовища до такого негативного явища як плагіат у наукових творах.

20 квітня 2017, 17:24

Как нельзя считать ущерб вследствие нарушения прав на ТМ

Среди юристов, которые занимаются в Украине защитой прав интеллектуальной собственности, есть легенда о «материальном ущербе».

18 січня 2017, 23:18

Шляхи встановлення ознак творчого характеру наукових творів при проведенні судової експертизи

Доволі часто в ході судової експертизи наукових творів ставиться завдання встановити наявність у об’єкті дослідження ознак об’єкта авторського права.

09 січня 2017, 18:04

Перспективи розвитку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у зв’язку з утворенням вищого спеціалізованого суду

Обговорення проблемних питань, пов’язаних з судовою експертизою в сфері інтелектуальної власності нині є надзвичайно актуальним.

07 грудня 2016, 12:55

Практика використання спеціальних знань під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення фактів відтворення праць інших авторів у наукових творах

Експертиза в сфері інтелектуальної власності як напрямок судової експертизи починає свій розвиток з 2002 року.

02 грудня 2016, 09:34

Проблемні аспекти призначення та проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності

Експертиза у сфері ІВ є одним з відносно нових напрямів застосування спеціальних знань, у рамках якого досліджуються специфічні об’єкти права.

28 листопада 2016, 21:50

Особливості проведення експертних досліджень, пов’язаних з літературними творами наукового характеру

31 травня 1995 року Україна приєдналася до Паризького акта Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів.

29 вересня 2016, 16:03