Поліщук Інна Юріївна

Начальник відділу економічних досліджень

 

 
Атестований судовий експерт у сфері інтелектуальної власності за експертною спеціальністю:

13.9 Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності 

 

Оцінювач за наступними напрямами:

1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»:

1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок»

1.2 «Оцінка машин і обладнання»

1.3 «Оцінка дорожніх транспортних засобів»

1.4 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність»

2. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»:

2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»

2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності» 

Освіта
 • Київський національний торговельно-економічний університет (спеціальність – менеджер зовнішньоекономічної діяльності)
 • ВСП "Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія" в м. Києві (кваліфікація – професіонал з інтелектуальної власності)
 • Національна академія внутрішніх справ (спеціальність – правознавство)
Науково-методична робота

До наукових інтересів Поліщук Інни Юріївни входить стандартизація підходів та методів до обчислення збитків від порушень прав інтелектуальної власності; незалежна оцінка майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності та їх комерціалізація.

Нагороди

За вагомий особистий внесок у розвиток судової експертизи, багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у 2015 році було відзначено відомчою відзнакою – Подякою Міністерства юстиції України (наказ від 24.06.2015 № 1994/к).

Основні публікації з питань судово-експертної діяльності
 1. Поліщук І.Ю. Підстави припинення чинності та визнання недійсним майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку відповідно до нормативно-правових актів України / І.Ю. Поліщук // Юридичний журнал (видавнича організація «Юстініан»). – 2012. – № 7-8 (липень-серпень) (121-122). – С. 45-49.
 2. Максимов С.Й., Поліщук І.Ю. Підходи та методи визначення розміру збитків внаслідок порушення авторських прав на комп’ютерні програми / С.Й. Максимов, І.Ю. Поліщук // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-практический сборник. Вып. 58, ч.1 / Отв. ред. И.И. Емельянова. – К.: Министерство юстиции Украины, 2013. – С. 391-399.
 3. Ткачук Т.М., Поліщук І.Ю. Порушення прав на торговельну марку у кримінальному процесі: особливості кваліфікації / Т.М. Ткачук, І.Ю. Поліщук // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-практический сборник. Вып. 58, ч.2 / Отв. ред. И.И. Емельянова. – К.: Министерство юстиции Украины, 2013. – С. 523-530.
 4. Поліщук І. Незаконне використання знака для товарів та послуг: особливості об’єктивної сторони складу злочину (ст. 229 КК України) / І.Ю. Поліщук // Юридична Україна. – 2013. – №11. – С. 81–87.
 5. Поліщук І.Ю. Збитки, їхній економічний зміст та відображення в бухгалтерському і податковому обліках // Незалежний аудитор. – 2014. – №2 (25). – С. 128–132.
 6. Поліщук І.Ю. Застосування дохідного оціночного підходу при проведенні судової експертизи з визначення матеріальної шкоди при порушенні прав на торговельну марку / І.Ю. Поліщук // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. Вып. 59 / Отв. ред. И.И. Емельянова. – К.: Министерство юстиции Украины, 2014. – С. 428-436.
 7. Поліщук І.Ю. Незалежна оцінка майнових прав на використання НДДКР як об’єктів права інтелектуальної власності // А 43 Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності у ЗС України: Збірник матеріалів науково-практичного семінару 20 серпня 2014 р. – Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2014. – С.51-53.
 8. Поліщук І.Ю. Зміст категорії збитків та їх використання у сфері інтелектуальної власності // Незалежний аудитор. – 2014. – №10 (33). – С. 108–111.
 9. Стародубов І.В., Поліщук І.Ю. Наукові та методичні основи економічних досліджень у сфері інтелектуальної власності // Судова експертиза : науково-практичний журнал. – К.: Министерство юстиции Украины. – 2014. – №2. – С.23-29.
 10. Поліщук І.Ю., Медведєва Л.В. Проблемні питання трансфертного ціноутворення (на прикладі об’єктів інтелектуальної власності) // Незалежний аудитор. – 2015. – №5-6 (40-41). – С. 136–139.
Членство в громадських організаціях
 • Федерація оцінювачів бізнесу та інтелектуальної власності 
 • Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки
 • Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України»